The VibroAcoustic Studio

The VibroAcoustic Studio

The Vibroacoustic Studio af Vibroacoustics ApS er et innovativt, eksperimental og evidensbaseret kunst projekt, der undersøger syntesen mellem musik, krop og sind.

 

Projektet er opstået ud af Nature Tales, en natur kultur produktionshub og medlemsforening. Vibroakustiske oplevelser er en kombination af kultur og musikterapi ved brug af vibroakutiske subsoniske højtalere, bygget ind i hvert 2x1m gulvmodul, styret af musikken.

 

Musikken er elektronisk produceret, med en organisk og analog æstetik, field-recording baserede lydlandskaber og meditative ambiente kompositioner. 

Værkerne er specielt komponeret og produceret til at inspirere tilstedeværelse i krop og sind, ved at ryste, massere og vibrere fysisk med musikken.

 

De vibroakustiske gulvs vibrationer stimulerer effektivt vagusnerven, som aktiverer det parasympatiske nervesystem - vores “rest & digest tilstand”. Det skubber grænsen ved, hvor hurtigt vi går ind i kroppens afslapnings stadie, målt ved brug af EEG’er og HRV der viser at hjernen skifter fra beta frekvens “stress” tilstanden, til en theta eller delta frekvens afslapning. Undersøgelser af ledende subsoniske researcher og neurolog,

Overlæge fra Holbæk Hospital Dr. Peter Michael Nielsen, viser hvordan kroppens indre nerver - pacini receptorer er det fundamentale kommunikationsværktøj som udvikles under fødslen. 

Vi oplever at summen af de forskellige elementer teknologi, terapi, kunst og musik går op i en højere enhed. 

Når lytteren ligger trygt og komfortabelt og nyder oplevelsen, stimuleres central nervesystemet utroligt effektivt. Det forstærkes yderligere af det vibrerende gulv, quadrofoni’en der gør at man er omgivet af lyd og musik fra alle retninger og muligheden for  at påvirke sanserne vha. dufte osv. Samlet set giver det en helt ny behandlingsform, en helt ny kulturel begivenhed, en helt ny kunstform.

Projektet påkræver en gennemgående tværfaglig tilgang til, musik, sundhed, krop og sind, for musikerne der komponerer og opfører værker for og med projektet.

Projektet efterspørger et behov for videreudvikling af kvalificeret musikproduktion og vibroakustisk teori, internationalt uddannelsessamarbejde, samt evidensbaserede undersøgelser i samarbejde med Sachin Prathaban kognitiv MSc IT & Cognition, KU,  tilknyttet projektet.

Som vi oplever det, står vi på tærsklen af en helt ny udtryksform. Så det er vigtigt at vi kuraterer en specialdesignet oplevelse som kan fremvise det fulde potentiale, både musikalsk, lytte oplevelsesmæssigt, og terapeutisk.

 

Vi mener at stå over for The Next Thing inden for musikoplevelser da vi oplever at alle vores deltagere vil have mere når først de først har oplevet det. Derfor er det vigtigt at det netop nu formes rigtigt, og en bevidsthed om både terapeutisk potentiale og risici og ikke mindst musikalsk og kunstnerisk potentiale formuleres i nært samarbejde med vores udvalgte komponister. 

Studiets særlige potentiale stiller både helt unikke kompositoriske krav, men giver samtidig helt nye og enestående musikalske værktøjer og virkemidler der muliggør en unik og intim musikoplevelse ulig noget man har oplevet før.

 

 

 

 

These Musical Meditation Invitations & Therapeutic Sonic Massages created with loving awareness are intended for Calm Relaxation, Deep Meditative Listening & Present Mindfulness.

They are specificly designed to help facilitate the optimal mind state (or no-mind state) for the body’s natural intelligence to work out any imbalances present in the body/mind/spirit complex we call “I”. 

To achieve this goal the music is utilising powerful bass drones tuned to/vibrating at, very specific frequencies also called Sacred Sonics.


These sound/energy waves effect the body as well as all other living matter in a number of profound ways.

In this set, the frequencies used will stimulate & recalibrate, heal & harmonise the 7 main energy vortexes in the body also known as Chakras.

In addition, some of the tracks also apply Brainwave Entrainment techniques, mainly Isochronic Tones to ease the listener into various desired states of mind, in this case the relaxed calm states of Alpha and Theta.  

--------------------------------------------------------------

Partners:

https://www.iboga.dk/#/

https://www.envelop.us/

https://zacks.dk/about/

https://entheonation.com/

https://vesicaproject.com/

https://www.wake.earth/

-----------------------------------------------------------------------------

 

Further Info:

Healing Frequencies:

Isochronic Tones & Brainwave Entrainment:

Sacred Frequencies:
Sonic Geometry: - The Language of Frequency and Form:


Sonic Geometry 2: - Communicating with the Universe in 432hz:

Chakras:
blog.mindvalley.com/7-chakras/

-----------------------------------------------------------------------------

All tracks

written

produced

&

performed

by